ŁEJERY

               

 

Przekaż 1% z podatku 2012,
to razem zBUDUJEMY TEATR

Łejery włączone w obchody
Roku Janusza Korczaka 2012

Strona autorska

Elżbiety Drygas i Jerzego Hamerskiego

twórców teatru dziecięcego oraz szkoły autorskiej "ŁEJERY"             
 

 

Łejery, Łejery, Łejery!

Otwieramy tę stronę dla nauczycieli i rodziców, którym w „duszy gra”, którzy marzą o szkole mądrej, przyjaznej, twórczej i tolerancyjnej. O szkole z własnym obliczem, programowym pomysłem, czyli „szkole autorskiej”.

W 1990 roku, na fali demokratycznych przemian w naszym kraju, stworzyliśmy taką szkołę – szkołę naszych marzeń. Jej powstanie poprzedziło 15 lat doświadczeń pedagogicznych i artystycznych z teatrem dziecięcym „Łejery”.

Teatr „Łejery” powstał w 1975 roku jako Harcerska Drużyna Artystyczna, zamieniając się potem w dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne, by wreszcie w 1990 roku przekształcić się w Szkołę Podstawową „Łejery” o profilu teatralnym. Celem szkoły nie jest jednak przygotowanie aktorów z wykształceniem podstawowym, lecz wykorzystanie teatru i wychowania przez sztukę do wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, zarówno rozwoju talentów artystycznych jak i pomagania wychowankom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z sobą i innymi.

Łejery wywodzą swoją nazwę z poznańskiej gwary - „łejery!” Jest to zawołanie w stylu: o rety!, O jejku! O laboga! - mogące wyrażać różne nastroje. Od początku swego istnienia po dzień dzisiejszy promują niekonwencjonalne myślenie, optymistyczny styl życia w gromadzie i rodzinność, wciągając do działań wychowawczych i artystycznych całe rodziny.

Przyszła pora na dzielenie się „owocami”. Otwieramy więc nasz „teatrzyk”, by przedstawić te doświadczenia tym, którzy chcą wybrać podobną drogę. Ciekawi jesteśmy również dorobku pedagogicznych wygów, którym podobnie jak nam „w duszy gra”.


Na naszej stronie opowiadamy historię – historie dwóch pedagogów, Elżbiety Drygas i Jerzego Hamerskiego, których drogi do teatru w pewnym momencie się spotkały i już wspólnym traktem doprowadziły do szkoły ich marzeń.

Następnie przedstawiamy łejerska pedogogikę, koncepcję Szkoły – Republiki Łejerskiej. W PEsejach – czyli mini esejach pedagogicznych snujemy refleksje na ważne tematy ze „szkolnego podwórka”. Chcemy namówić nauczycieli, aby choć na chwilę wynurzyli głowy z „oświatowej rzeczywistości” i odrzucając szkolną rutynę, wraz z nami, zastanowili się nad jej autentycznymi problemami.

Potem „chwalimy” się dorobkiem artystycznym: płytami, śpiewnikami, programami telewizyjnymi. Piszemy o spektaklach teatralnych podlewając je „metodycznym sosem” - opisując drogę ich powstawania, która jest dla nas najważniejsza.

Dalej piszemy o przyjaciołach: pisarzach, poetach, kompozytorach, plastykach, aktorach nazywanych „wzbogacaczami”, którzy w niemałym stopniu przyczynili się do obecnego oblicza szkoły i są jej honorowymi obywatelami. Szczególne, serdeczne miejsce zajmuje tu Emilia Waśniowska – poetka, pedagog, która zmarła w 2005 roku, a w lutym 2007 została patronką naszej szkoły.

Wreszcie przedstawiamy aktualne wydarzenia w Republice Łejerskiej i naszą ofertę kształcenia studentów i nauczycieli.

 
     

 kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej