ŁEJERY

               

Wróć  • Budujemy Teatr  • Rok Janusza Korczaka

Strona autorska

Wróć

Aktualności

Wróć


             
 

 

Łejery w Roku Janusza Korczaka 2012

 

W Roku Janusza Korczaka 2012 Łejery włączają się w uświetnieie obchodów uczczenia pamięci o wybitnym polskim pedagogu. Rzecznik Praw Dziecka, jako instytucja będąca gospodarzem działań w ramch Roku Janusza Korczaka, umieścił na oficjalnych stronach internetowych Organizatora, przedstawienie "Masz prawo do swych praw" zrealizowane przez Teatr Szkolny Łejery.

www.BudujemyTeatr.lejery.pl

Zachęcamy do obejrzenia spektaklu "Masz prawo do swych praw"

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

Janusz Korczak to wybitny polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Był oficerem Wojska Polskiego, założycielem i opiekunem Domu Sierot w Warszawie.

Henryk Goldszmit, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, urodził się 22 lipca 1878 r. w Warszawie, zginął prawdopodobnie 6 sierpnia 1942 r. w Treblince.

Janusz Korczak był światowej sławy prekursorem działań na rzecz praw dziec-ka. Traktował dzieci nie tylko jako przedmiot troski ze strony dorosłych. Głosił i reali-zował w praktyce ideę respektowania praw i interesów dzieci, ich samostanowienia i emancypacji.

Wierność tym poglądom potwierdził własnym życiem. Zginął w komorze gazo-wej niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince wraz ze swoimi 192 wy-chowankami.

W 2012 r. przypada siedemdziesiąta rocznica Jego śmierci.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd temu wielkiemu człowiekowi, ogłasza rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Grzegorz Schetyna 
 
     


 ℵ Strona startowa  ℵ Aktualności  ℵ Historia  ℵ Łejerska pedagogika  ℵ Opowieści filmowe  ℵ Dorobek artystyczny  ℵ Spektakle w metodycznym sosie  ℵ Wzbogacacze  ℵ Patronka  ℵ Nasza oferta  ℵ Kontakt  ℵ Lato z Łejerami  ℵ Kronika


kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej