ŁEJERY

               

Spotkania dróg - czyli "układ z Łejerami"

Wróć  • Tandem D&H

Strona autorska

Wróć

Historia

Zobacz spis rozdziałów


             
 

 

Tandem teatralny "Drygas&Hamerski"

 

Po córce Małgosi do Łejerów przybyła w 1985 roku jej matka Elżbieta, tworząc tandem teatralny „Drygas&Hamerski”. To był ważny moment w historii Łejerów, bo Ela wniosła w posagu doświadczenie w pracy z teatrem młodzieżowym „Układ”. I tak powstał „Układ z Łejerami” - scena młodzieżowa dla wyrastających z dzieciństwa Łejerów.

W latach 1986 – 88 Łejery przechodziły okres „zamrożenia” działalności. Nad zespołem, który miał siedzibę w Osiedlowym Domu Kultury „Rondo”, czuwały wtedy druhny: Ela Drygas, Tamara Fizek i Renata Garczarek.

 

Szef Hamerski wyfrunął z gniazda do Centralnej Szkoły Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim, gdzie próbował reformować harcerstwo, gromadząc wokół siebie pedagogiczne osobowości. Po roku do Załęcza zjechała Ela Drygas by wraz z Jurkiem powołać zamiejscową formułę Łejerów pod nazwą „Teatr z Polski”.

Jesienią 1988 roku Ela z Jurkiem wracają do gniazda, a stało się tak m.in. za sprawą śpiewanej wówczas często piosenki U Łejerów jak w rodzinie, której trzecia zwrotka brzmi tak: Jeśli nawet podróż/ i ktoś tam w rozjazdach,/ w końcu znowu będzie komplet - / wrócą jak do gniazda.
Tej jesieni Łejery przeprowadzają się do MDK nr 2 na Cytadeli, a w grudniu na 13 urodziny, wystawiają po raz pierwszy „Kolędę domową” na deskach Teatr Nowego w Poznaniu.

 
 
     


 ℵ Strona startowa  ℵ Aktualności  ℵ Historia  ℵ Łejerska pedagogika  ℵ Opowieści filmowe  ℵ Dorobek artystyczny  ℵ Spektakle w metodycznym sosie  ℵ Wzbogacacze  ℵ Patronka  ℵ Nasza oferta  ℵ Kontakt  ℵ Lato z Łejerami  ℵ Kronika


kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej