"ŁEJERY" - strona autorska (lejery.art.pl)
Elżbiety Drygas i Jerzego Hamerskiego

Łejerska pedagogika - Koncepcja
Koncepcja łejerskiej pedagogiki
 

Pomysł naszej pedagogicznej inicjatywy zrodził się z wieloletnich doświadczeń w pracy z zespołem teatralnym „Łejery”. Te wychowawcze i artystyczne doświadczenia przenieśliśmy do pracy w szkole autorskiej jako swoistą „łejerską pedagogikę”. I tak:

ŁEJERY to teatr, który będąc syntezą wielu sztuk dostarcza form i metod do pracy wychowawczej i dydaktycznej.

ŁEJERY to łamanie stereotypów, wnoszenie do szkoły polotu, fantazji, nowych pomysłów programowych.

ŁEJERY to optymistyczny styl życia w gromadzie, w której jest bezpiecznie i radośnie. Ten styl życia wyznaczają kontakty ze sztuką, kultura współżycia dużych z małymi, specyficzna atmosfera i klimat zespołu.

ŁEJERY to rodzinność, to bliskie kontakty z ludźmi sztuki, z rodzicami. To wspomaganie domu w nabywaniu przez dzieci tzw. kindersztuby.

---------=========---------
 

W naszej szkole chcemy stworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości twórczych uczniów i kształtowania w nich poczucia odpowiedzialności za swój rozwój poprzez:

  • Poszukiwanie niekonwencjonalnych metod zdobywania wiedzy stawiających na samodzielność myślenia, dociekliwość, umiejętność obserwacji, twórcze rozwiązywanie problemów.

  • Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz kształcenie umiejętności ich zaspokajania.

  • Odejście od systemu wychowawczego nastawionego na kształtowanie społeczeństwa uzależnionego i niesamodzielnego na rzecz nauczenia dzieci uczenia się i świadomego rozwoju swojej osobowości, dla siebie, a nie dla oceny czy spełnienia oczekiwań innych osób.

  • Kształcenie postaw pomagających w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z sobą ( rozumienie i akceptacja siebie, umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami, wiara we własne siły i możliwości) i z innymi ( rozumienie innych, wrażliwość na ich potrzeby, umiejętność nawiązywania kontaktów, współdziałania z innymi, tolerancja, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych).

  • Rozwijanie wyobraźni twórczej.

  • Wychowanie radosne kształtujące postawy optymizmu życiowego, dystansu, poczucia humoru i radości życia.

  • Kształtowanie postaw demokratycznych obejmujących samorządność, odpowiedzialność, umiejętność otwartego wyrażania swoich poglądów i krytyki. W tym celu powołaliśmy Republikę Łejerską.

  • Mikrokulturę klas autorskich, kształtowanie własnego stylu, klimatu życia klas tworzącego ich niepowtarzalne oblicze. Służy temu system zwyczajów, obrzędów i tradycji klas.

 

       
kontakt artystyczny: hamerski@lejery.art.pl | www: admin@lejery.art.pl |
szkoła: http://szkola.lejery.pl |