ŁEJERY

               

Wróć  • Tryptyk  • Zerówka  • Szkoła to jest...  • Czym skorupka...  • 18-stka  • We Francji  • Wakacje

Strona autorska

Wróć

Opowieści filmowe

Wróć


             
 

 

Tryptyk historyczny

 

Tryptyk historyczny – to cykl trzech reportaży zrealizowanych przez Bognę Wojtkowiak i Marka Nowakowskiego, przedstawiających historię powstania naszej szkoły.

1. Reportaż – Szkoła bez szkoły - przedstawia istotę łejerskiej szkoły, która powstała w MDK nr 2 w Poznaniu, jej koncepcję pedagogiczną i historię. Przedstawia też początek walki o szkołę i jej pierwszą przegraną bitwę – nieudana próba sprowadzenia budynku szkolnego z Holandii.

2. Reportaż - Szkoła jedzie - to dalsze dzieje walki o szkołę – tym razem wygrana bitwa. Historia sprowadzenia budynku z Mierlo – wydarzenie rejestrują telewizje: polska i holenderska.

3. Reportaż – Szkoła pod Wiatrakiem – to skrócona historia powstania szkoły – realizacji marzenia. W reportażu wykorzystano materiały z dwóch poprzednich odcinków. Motywem przewodnim jest uroczystość otwarcia Szkoły przy udziale gości z Holandii.

 
 
     


 ℵ Strona startowa  ℵ Aktualności  ℵ Historia  ℵ Łejerska pedagogika  ℵ Opowieści filmowe  ℵ Dorobek artystyczny  ℵ Spektakle w metodycznym sosie  ℵ Wzbogacacze  ℵ Patronka  ℵ Nasza oferta  ℵ Kontakt  ℵ Lato z Łejerami  ℵ Kronika


kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej