ŁEJERY

               

Wróć  • Tryptyk  • Zerówka  • Szkoła to jest...  • Czym skorupka...  • 18-stka  • We Francji  • Wakacje

Strona autorska

Wróć

Opowieści filmowe

Wróć


             
 

 

Czym skorupka za młodu nasiąknie

 

Czym skorupka za młodu - Program przedstawiający główne, artystyczne kierunki szkoły. Tytułowy teledysk zwraca uwagę na znaczenie kształtowania od dzieciństwa wyobraźni i twórczych postaw. Prezentowane są w filmie metody stosowane w tym celu w naszej szkole: słuchanie muzyki, wyrażanie jej ruchem i malowaniem, teatralne formy bazujące na wyobraźni („Krześlaki” wg Wierszy J. Kulmowej).

 
 
     


 ℵ Strona startowa  ℵ Aktualności  ℵ Historia  ℵ Łejerska pedagogika  ℵ Opowieści filmowe  ℵ Dorobek artystyczny  ℵ Spektakle w metodycznym sosie  ℵ Wzbogacacze  ℵ Patronka  ℵ Nasza oferta  ℵ Kontakt  ℵ Lato z Łejerami  ℵ Kronika


kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej