ŁEJERY

               

Realizacje telewizyjne

Wróć  • Śpiewanki rodzinne  • Wyłącz telewizor  • Lokomotywa  • Spektakle gwiazdkowe  • Dzieci też mają głos  • Masz prawo  • Teledyski

Strona autorska

Wróć

Dorobek artystyczny

Zobacz spis rozdziałów


             
 

 

Lokomotywa

 

To pięć odcinków związanych z słynną Tuwimowską „Lokomotywą”. Jest to propozycja połączenia realizacji spektaklu opartego na inscenizacji wiersza z procesem dydaktycznym: z działaniami plastycznymi, nauką czytania, środowiska, ćwiczeniami ruchowymi i rytmicznymi. To przykład realizacji pewnego bloku tematycznego w nauczaniu zintegrowanym.

1. Stoi na stacji lokomotywa - W tym odcinku dzieci wybierają się na dworzec kolejowy. Poznają różne pomieszczenia ( poczekalnię, informację, przechowalnię bagażu, bar), uczą się korzystać z rozkładu jazdy, kupują bilety i wreszcie udają się na właściwy peron, który niespodziewanie zamienia się w tajemniczą stację i bajkowy pociąg zabiera ich w podróż do „Tuwimowa”. Obserwacje zachowania pasażerów na dworcu dzieci przenoszą do pantomimy w spektaklu.

2. Para – buch! - Przybliża dzieciom budowę i działanie lokomotywy jako maszyny parowej. Zaczynamy od obserwacji czajnika, później przenosimy się do Środy, gdzie jeszcze jeździ zabytkowa, parowa ciuchcia.

 

Tam możemy ją obejrzeć, posłuchać, dotknąć. Później w technikum kolejowym oglądamy ogromną makietę kolejki – pędzące po torach modele pociągów, przez tunele, lasy, góry, obok szlabanów i semaforów. Te obserwacje przydadzą się później w spektaklu.

3. Tak to, to, Tak to, to… - To zbiór inspirowanych działaniem lokomotywy ćwiczeń i zabaw ruchowych, rytmicznych i muzycznych.

4. A tych wagonów jest ze czterdzieści - Praca nad spektaklem stała się sposobem na naukę czytania i wykonanie przez dzieci własnych egzemplarzy książki. Fragment dotyczący zawartości wagonów był inspiracją do działań plastycznych, które zaowocowały prezentacją prac w zorganizowanej w klasie „galerii – pociągu”, z wagonami wypełnionymi wyobrażonymi przez dzieci zwierzętami i przedmiotami.

5. Stoi w teatrze lokomotywa - I wreszcie kurtyna idzie w górę i na scenie prawdziwego teatru rusza spektakl „Lokomotywa”. To propozycja teatru „ubogiego”, gdzie prawie całą scenografią są dzieci, które budują z siebie maszyny parowe, dworzec, urządzenia kolejowe, wagony i ich zawartość, a wszystko to w rytmie wystukiwanym na pudle gitary.

 
 
     


 ℵ Strona startowa  ℵ Aktualności  ℵ Historia  ℵ Łejerska pedagogika  ℵ Opowieści filmowe  ℵ Dorobek artystyczny  ℵ Spektakle w metodycznym sosie  ℵ Wzbogacacze  ℵ Patronka  ℵ Nasza oferta  ℵ Kontakt  ℵ Lato z Łejerami  ℵ Kronika


kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej