ŁEJERY

               

Realizacje telewizyjne

Wróć  • Śpiewanki rodzinne  • Wyłącz telewizor  • Lokomotywa  • Spektakle gwiazdkowe  • Dzieci też mają głos  • Masz prawo  • Teledyski

Strona autorska

Wróć

Dorobek artystyczny

Zobacz spis rozdziałów


             
 

 

Masz prawo do swych praw

 

Ten spektakl jest kontynuacją zmagania się z trudnymi problemami dziecka w świecie dorosłych. Przez kilka lat realizowaliśmy teledyski nawiązujące do praw dziecka na Światowy Dzień Dziecka w mediach. Zostały one wykorzystane w widowisku "Masz prawo do swych praw", które prezentowaliśmy pod koniec 1999 roku na festiwalu w Rennes we Francji i na centralnej uroczystości z okazji 10-lecia Konwencji o Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych w Teatrze Polskim w Poznaniu. W 2003 roku powróciliśmy do tego widowiska włączając niezwykłą postać „Starego Doktora”, by stworzyć dla potrzeb spektaklu Komitet Obrony Praw Dziecka im. Janusza Korczaka. Na przełomie 2007/8 roku zrealizowaliśmy filmową wersję spektaklu.

o najnowszej realizacji czytaj w "Aktualnościach"
 
 
     


 ℵ Strona startowa  ℵ Aktualności  ℵ Historia  ℵ Łejerska pedagogika  ℵ Opowieści filmowe  ℵ Dorobek artystyczny  ℵ Spektakle w metodycznym sosie  ℵ Wzbogacacze  ℵ Patronka  ℵ Nasza oferta  ℵ Kontakt  ℵ Lato z Łejerami  ℵ Kronika


kontakt

artystyczny Jerzy Hamerski
www admin
szkoła Łejery
im.Emilii Waśniowskiej